Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Cầu hôn

Mình đã cầu hôn cô ấy ? 

04-02-17

“Life is not easy but sometimes everything lines up.

The world is in sync 

and 

for one PERFECT MOMENT you feel totally alive.”

Có một chém gió ở “Cầu hôn

CHÉM GIÓ - TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN NHÉ AE

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*