Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Làm lớn và làm nhỏ

Tôi thích làm cái gì lớn thay vì làm cái gì đó nhỏ. 

Vì khi thất bại cả hai đều như nhau, nhưng thành công thì cách biệt rất lớn.

CHÉM GIÓ - TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN NHÉ AE

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*