Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

RULES

Đã đặt ra quy tắc thì phải cố gắng làm.

Đã làm mà vi phạm thì chịu phạt (1 vi phạm hít 20 cái)

Tính đến giờ là 3 cái rồi

CHÉM GIÓ - TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN NHÉ AE

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*