Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Tha thứ

“Tha thứ vốn là thứ không tồn tại trong mỗi người

Nó chỉ biết đến thông qua định lý bắc cầu” – Tùng

CHÉM GIÓ - TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN NHÉ AE

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*