Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Thay đổi

Cuộc sống này làm mình thay đổi nhiều quá.

Nguồn gốc là tại đâu, tôi muốn chặt đứt nó quá.

CHÉM GIÓ - TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN NHÉ AE

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*